#118830
Anonymous
Inactive

You don’t need LXDE to configure wifi:

https://github.com/retropie/RetroPie-Setup/wiki/Wifi